Last-minute trip

Voor de meeste mensen is de boodschap van doodgaan als een boeking voor een last-minute trip.

Onverwacht, vaak niet goed voorbereid, naar een onzekere bestemming.

Er gebeurt van alles in je leven tussen geboren worden en doodgaan. Gewoon bezig zijn met leven en denken over doodgaan, hoezo, waarom?

Elisabeth Kübler-Ross heeft het doodgaan betekenis gegeven en een respectvolle plaats in het leven. Toch ligt het sterven niet alleen in je eigen handen. Je bent vaak en meestal afhankelijk van anderen: medici, familie en  hulpverleners. Het nemen van de juiste beslissingen in deze situatie is lastig wanneer je daarover niet al eerder hebt nagedacht. Hoe belangrijk dat is heb ik in mijn leven vaak meegemaakt. Het verdriet en ook de paniek om wat er moet gebeuren en of je dat ook nog wilt. Kennis en inzicht geven rust en steun aan je zelf genomen besluit. De mensen van de Stichting Landelijk Expertisecentrum Sterven kunnen hierin een ondersteunende rol spelen.

Al die jaren bij de dr. Elisabeth Kübler-Ross Stichting hebben mij veel geleerd. Levenslessen, met de neus op feiten dat er nog heel wat te verbeteren valt aan het inzicht over mijn levenseinde.

Niet wachten tot ik de boodschap krijg maar door bewuster om te gaan met mijn leven op weg naar de dood.

 

Yvonne Veltman, Oud-voorzitter Bestuur dr. Elisabeth Kübler-Ross Stichting