Wat doet een Comité van Aanbeveling

De leden van een Comité van Aanbeveling verbinden hun naam aan een initiatief dat zij van belang achten en dat zij een warm hart toedragen. Wij zijn verguld met de prominente figuren uit diverse geledingen van onze samenleving die wij mochten verwelkomen in ons Comité van Aanbeveling.

image with a candle

Wie zitten in ons comité

Rudi Westendorp

Hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit van Kopenhagen, Denemarken en auteur van de populair-wetenschappelijke bestseller ‘Oud worden, zonder het te zijn'

Annemiek Schrijver

Radio- en televisiepresentator van o.a. De Verwondering en hoofdredacteur van het tijdschrift De Verwondering, een uitgave over geloof, spiritualiteit en zingeving.

Pim van Lommel

Oud-cardioloog, BDE-onderzoeker en auteur van het baanbrekende werk ‘Eindeloos Bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring’.

Roukayya Oueslati

Docent islam en medische ethiek aan de Leiden Islam Academie (Universiteit Leiden). Onderzoeker naar palliatieve zorg bij niet-westerse migranten aan het LUMC i.s.m. Pharos.

Hans Stolp

Pastor en auteur van talrijke boeken over het esoterisch christendom en over sterven en dood.

Adelheid Roosen

Artistiek leider van theatergroep Zina & Adelheid | Female Economy.

Johannes Witteveen

Oud-politicus en voorman van de Soefi-beweging in Nederland.

Leo Fijen

Historicus, hoofd journalistiek en hoofd levensbeschouwing van KRO-NCRV. Auteur van veelgelezen boeken, o.a. over sterven en dood.

Gerty Lensvelt-Mulders

Rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.

Huub Oosterhuis

Neerlandicus, theoloog, dichter, auteur en voormalig priester. [fotograaf: Bonnita Postma]

Sander de Hosson

Longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Schrijft columns over het belang van goede kwaliteit van leven en sterven in de palliatieve fase.

Yvonne Veltman

Oud-voorzitter Bestuur Stichting dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland.

Ruben van Zwieten

Predikant/oprichter van De Nieuwe Poort, Zuidas. Adviseur: De Goldschmeding Foundation. Lid VUmc Fonds en de Monitoring Commissie Code Banken. Door NRC en Volkskrant uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst.

Casper H.J. van Eijck

Hoogleraar chirurgie, gespecialiseerd in behandeling van alvleesklierkanker, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam

Babs van den Bergh

Filosofe, weduwe van René Gude en auteur van het boek 'Wat kan mij gebeuren?'

Quote van Sander de Hosson

'Palliatieve zorg vind ik een erg belangrijk onderdeel van oncologische zorg en de zorg bij patiënten met orgaan falen. Ik denk dat in tijden van technologische ontwikkelingen juist aandacht voor kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven buitengewoon belangrijk is en daarom draag ik het Landelijk Expertisecentrum Sterven een warm hart toe.'

Partner worden?

U bent een organisatie die het belang van aandacht voor sterven in onze samenleving onderschrijft en de missie en visie van het Landelijk Expertisecentrum Sterven een warm hart toedraagt? Dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen! Wij werken graag samen aan een groeiend bewustzijn rondom sterven.