Scholing icon

Scholing

De Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau is speciaal bedoeld voor (zorg)professionals. Onze opleiding is geaccrediteerd door de kwaliteitsregisters van uiteenlopende beroepsgroepen. Wij werken met in de praktijk geschoolde docenten. Zij delen hun doorleefde kennis en wijsheid graag met u.

Hulp icon

Hulp

Krijgt u te maken met sterven en dringen zich vragen op waarmee u geen raad weet? Zoekt u een luisterend oor of wilt u weten wat u te wachten staat? Op onze pagina Hulp vindt u stervensbegeleiders met wie u kosteloos telefonisch of per mail contact kunt opnemen voor uw vragen en zorgen over sterven.

Lezingen icon

Lezingen

Voor algemeen publiek en diverse beroepsgroepen. Altijd op aanvraag.

Nationale dag Aandacht voor Sterven icon

Nationale dag Aandacht voor Sterven

Organisatie van de jaarlijkse Nationale Dag Aandacht voor Sterven op 24 mei.

Dit jaar werd flink gehoor gegeven aan onze uitnodiging om activiteiten in het land te organiseren in het kader van deze dag. Op tal van locaties was er aandacht voorsterven, o.a. door publiekslezingen, een filmvertoning en ingerichte leeshoeken in bibliotheken.

Kennisdeling, aandacht en ontmoeten in het land icon

Kennisdeling, aandacht en ontmoeten in het land

Voorlichting en informatie over sterven via diverse activiteiten en media gericht op de Nederlandse samenleving alsmede periodieke ontmoetingsmiddagen.

Consultatie en advies icon

Consultatie en advies

Voor hospices die de stervende mens nabij willen zijn. Met liefdevolle tijd, aandacht en verzorging. Een nieuwe impuls voor oorspronkelijke idealen.