Voor de pers

Wilt u meer informatie over het Landelijk Expertisecentrum Sterven, over haar bestuurders, het stervensproces en/of daaraan gerelateerde onderwerpen, wilt u een interview aanvragen of beeldmateriaal ontvangen, wij helpen u uiteraard graag. Ook in het geval u meer informatie wenst over het, in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, door Trendbox in mei 2016 uitgevoerde onderzoek naar sterven in Nederland.