Wij zijn er voor u

Krijgt u te maken met sterven en dringen zich vragen op waar u geen raad mee weet? Zoekt u een luisterend oor voor uw zorgen of wilt u weten wat u mogelijk te wachten staat?

Hier vindt u gecertificeerde stervensbegeleiders met wie u kosteloos telefonisch of per mail contact kunt opnemen. Deze stervensbegeleiders hebben de geaccrediteerde intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau van het Landelijk Expertisecentrum Sterven met goed gevolg afgerond. Ook stervensbegeleiders die elders hun kennis, wijsheid en ervaring hebben opgedaan en aan de kwaliteitsnormen van onze stichting voldoen, zijn hier te vinden.

Wilt u ook opgenomen worden in ons verwijsbestand?

Heeft u als stervensbegeleider belangstelling voor een vermelding op onze website maar bent u niet door ons opgeleid, vraag dan een intake aan via info@landelijkexpertisecentrumsterven.nl. U ontvangt dan een vragenlijst. Nadat wij deze retour hebben ontvangen, volgt eventueel een uitnodiging voor een persoonlijke ontmoeting. Met een positief afgesloten intake krijgt ook u een vermelding op onze website. Periodiek verzorgen wij bijeenkomsten waar ruimte is voor deskundigheidsbevordering en uitwisseling van ervaringen. Deelname aan deze bijeenkomsten is kosteloos.

Bijdragen aan directe hulp en bewustwording

Met uw persoonlijke deelname aan het verwijsbestand van het Landelijk Expertisecentrum Sterven draagt u direct bij met hulp aan hen die dat nodig hebben en indirect aan verdere bewustwording rondom sterven in onze samenleving.

N.B. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven fungeert als platform en is niet verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de relatie tussen hulpvrager en professional. Zie ook de disclaimer onderaan op onze website.

Neem contact op

Bestel nu DREMPEL magazine over leven met sterven Bestel vandaag